Disclaimer

Disclaimer

ALGEMEEN
Deze disclaimer is van toepassing op de website(s) van www.nofacare.nl en alle daarop te vinden inhoud en producten. Nofacare behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website(s) op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.

Het gebruik van deze tests moet in overeenstemming zijn met alle toepasselijke lokale, landelijke en internationale wetten, regels en voorschriften. Deze tests zijn alleen voor professioneel gebruik en moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een geregistreerde zorgprofessional. Deze tests mogen niet worden gebruikt als zelftests. U moet alle toepasselijke overheidsmaatregelen volgen, zoals afstand houden en hygiëne voorschriften, ongeacht het testresultaat. U bent verantwoordelijk om te bepalen of deze tests in een bepaalde situatie kunnen worden gebruikt. De nauwkeurigheid van de tests is afhankelijk van de specifieke testpopulatie en de diagnostische timing. Een negatieve testuitslag betekent mogelijk niet dat de persoon het virus niet draagt. Positieve tests moeten worden gemeld aan de plaatselijke gezondheidsautoriteiten in overeenstemming met de voorschriften. 

AUTEURSRECHTEN
Van alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en productfoto’s op deze website zijn Nofacare, haar licentiegevers en haar gebruikers en beeldmakers de rechthebbende. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

PRIVACY
Nofacare respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonsgegevens zullen daarom nimmer zonder toestemming worden vrijgegeven, ter beschikking gesteld of verkocht aan derden.
Adres, e-mailadres en telefoonnummer van kopers worden enkel gebruikt ten behoeve van een correcte afhandeling van de bestelling.
Voor overige bepalingen rondom privacy verwijzen wij u graag naar ons privacybeleid.

BELEID ONRECHTMATIGE INHOUD
Mocht u op onze website onrechtmatige inhoud aantreffen, doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wilt u melding doen van deze onrechtmatige inhoud stuurt u ons een email naar info@nofacare.nl Wij hebben van u de volgende informatie nodig in deze email:
Uw (contact)gegevens, De URL waar de onrechtmatige inhoud op te vinden is, met een omschrijving van de inhoud daarbij, Omschrijving waarom volgens u de inhoud onrechtmatig of onwenselijk is en Motivering waarom u hiervoor Nofacare aanschrijft, indien zij niet de directe inhoudsaanbieder is.